Reference

Naší největší referencí je dlouhodobá spolupráce s nestátní neziskovou organizací OIKOS eine Welt e.v. se sídlem v Berlíně.

Ve spolupráci s touto organizací, a díky jejich výborné práci v terénu, se každým rokem zvyšuje objem námi dodávaného zboží do Afriky, a také je stále více oborů, ve kterých pracujeme a máme možnost dodávat zboží.

Již několik let dodáváme zboží do oboru pěstitelství a zahradnictví, nářadí pro kovárny, truhlárny, tesařské dílny, elektrikáře, košíkáře, studnaře a nově do oborů gastronomie, včelařství, galanterie.